The Champa Institute

Democracy and Social Justice

Budaya & Sastra

Ruang untuk isu Budaya dan Sastra dapat anda isi di sini atau Ruang untuk berprosa ria, bermimpi, fantasi dan imajinasi. silahkan Anda nikmati!

Advertisements

2 Responses to “Budaya & Sastra”

 1. Champa Institute said

  Ghughuritan

  Ka tasék ka nosa-nosa
  Mangghang ajam épakadzira
  Jhak paté ma sosah-sosah
  Bulan tangghal épakabina

  Tétté opak tétté obi
  Ététtia paremmekka
  Karé rosak karé rogi
  Tak andik épanoroka

  Ka Tambhak mellia kerrang
  Pamoléna nétér kamoddhi
  Étabhak kocak kékérém
  Éongkal ghalang pamoghi

  Arongsang monyéna ghingghung
  Nyebbhat lanas ka laok songai
  Até rongsang tak nyéddha tédung
  Nyebbhut nyama arassa kongang

  Anapé paték mak tékpang
  Tatandung é tabun pandak
  Anapé até mak rongsang
  Ngotéé ka lébur lambak

  (bersambung)

 2. Champa Institute said

  Ghughuritan (sambungan)

  Aongghaa ka ghunong Sosah
  Tak kellar métella talé
  Éson senneng tak bisa épésah
  Pékkéran posang haténgah maté

  Kolang-kaléng buona arrén
  Lakaré potot-pototna
  Kolar-kalér ka bengkona oréng
  Men nyakaré ghutol tootna

  Atapia rapék-rapék
  Nyabak tobung é bhabhatoran
  Alakia kakék-kakék
  Mén tédung abhubhungkoran

  Ka tasék ka Nosa-nosa
  Jhukok lanjhang éghuringaken
  Ajjhak katék ka sosah-sosah
  Bulan tangghal pakabinaken

  Ka Tajhung mellia bharang
  Ka Maddhuro mellia ghambhir
  Bule akéjhung banné ma garang
  Hakén bada malemmes bibir

  Akellaa totongkol loréng
  Hakerrak sabak é péréng
  Ajjhak ngalak endikna oréng
  Men tak tao ngalompak méréng

  Rajana hé paraona
  Étianganaa hé oré odik
  Rajana pangaterrona
  Étékenna tak norok andik

  (bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: